Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina, stran 4074.

Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena Zakona o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 17. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina 26. redni seji dne 29. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 18/05) se spremeni 10. člen, tako da se glasi:
»1. Javni nastopi domačih izvajalcev
1.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja število javnih nastopov posameznega izvajalca pri izvajanju posamezne dejavnosti programa kulture, ki je predmet javnega razpisa.
Občina Tišina sofinancira dejavnost, če izvajalec organizira javno prireditev, ki traja najmanj 1 uro.
Občina Tišina sofinancira izvajalcu največ naslednje število javnih nastopov:
– 4 javni nastopi na območju Občine Tišina,
– 4 javni nastopi izven območja Občine Tišina in
– 2 javna nastopa izven Republike Slovenije.
1.2. Točkovni sistem
– do 10 točk za posamezni javni nastop na območju Občine Tišina/udeleženec,
– do 20 točk za posamezni javni nastop izven območja Občine Tišina/udeleženec in
– do 30 točk za posamezni javni nastop izven Republike Slovenije/udeleženec.
2. Organizacija gostovanj izvajalcev izven Občine Tišina v Občini Tišina
2.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja število organiziranih javnih nastopov (gostovanj) izvajalcev, ki niso z območja Občine Tišina, pri izvajanju posamezne dejavnosti programa, ki je predmet javnega razpisa, na območju Občine Tišina.
Občina Tišina sofinancira dejavnost, če izvajalec organizira javno prireditev, na kateri javni nastop posameznega izvajalca traja najmanj 1 uro.
2.2. Točkovni sistem
– do 20 točk za vsakega izvajalca, če javni nastop traja najmanj 1 uro,
– do 100 točk za vsakega udeleženca likovne kolonije, če le ta traja najmanj 10 ur.«.
2. člen
Spremeni se 14. člen, tako da se glasi:
»Javni razpis za sofinanciranje programov kulture objavi Občina Tišina najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema proračuna Občine Tišina v občinskem glasilu Novine ali v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajni način.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/06
Tišina, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.