Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1629. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina, stran 4074.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 26. redni seji dne 29. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 18/04 in 18/05) se 29. člen spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis za sofinanciranje programov športa objavi Občina Tišina najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema proračuna Občine Tišina v občinskem glasilu Novine ali v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajni način.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/06
Tišina, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.