Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1623. Sklep o določitvi cene programov vrtca v Semiču, stran 4054.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 10. ter 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet Občine Semič na 22. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov vrtca v Semiču
1. člen
Ekonomska cena programov v enoti vrtec Osnovne šole Semič znaša od 1. 4. 2006 dalje:
– 100.537,00 SIT mesečno za otroka prvega starostnega obdobja,
– 83.622,00 SIT mesečno za otroka v kombiniranem oddelku in
– 75.662,00 SIT mesečno za otroka drugega starostnega obdobja,
s tem, da se v vseh oddelkih najvišje število otrok poveča za 2 otroka.
2. člen
Za starše znaša cena programov v enoti vrtec Osnovne šole Semič od 1. 4. 2006 dalje:
– 100.537,00 SIT mesečno za otroka prvega starostnega obdobja,
– 82.418,00 SIT mesečno za otroka v kombiniranem oddelku,
– 72.010,00 SIT mesečno za otroka drugega starostnega obdobja.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Semič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost vsaj enega meseca v času od 1. julija do 31. avgusta in rezervacijo za primer vsaj enomesečne odsotnosti otroka zaradi bolezni na podlagi predloženega zdravniškega potrdila.
V primeru poletne rezervacije morajo starši napovedati odsotnost otroka sedem dni pred prvim dnem odsotnosti.
Starši plačajo rezervacijo v višini 40% plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina Semič dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
4. člen
V primeru odsotnosti otroka vrtec odšteje od cene programa znesek za neporabljena živila (365 SIT), korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva plačnik, pri čemer se upošteva že prvi dan odsotnosti, če starši do 8. ure javijo otrokovo odsotnost.
5. člen
Če starši vpišejo ali izpišejo otroka tokom meseca, se prispevek staršev za dneve, ko je otrok prijavljen v vrtcu, izračunajo po formuli: prispevek staršev x število dni prisotnosti: število delovnih dni.
6. člen
Sklep o določitvi cene programov vrtca v Semiču št. 64-01-01/2005-2 z dne 4. 3. 2005 (Uradni list RS, št. 27/05) preneha veljati s 31. 3. 2006.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2006.
Šifra: 602-01/2006-3
Semič, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.