Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1622. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2005, stran 4054.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), in Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06) ter 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03), je Občinski svet Občine Semič na 22. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Semič za leto 2005
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2005 izkazuje:
Bilanca prihodkov  Račun finančnih Račun financiranja
       in odhodkov     terjatev naložb
               SIT       SIT          SIT
+------------+-------------------+----------------+---------------------+
|Prihodki  | 494.387.314,05  |  666.574,80  |           |
|      |          |        |           |
+------------+-------------------+----------------+---------------------+
|Odhodki   | 473.058.779,64  |  64.000,00  |  19.159.080,50  |
|      |          |        |           |
+------------+-------------------+----------------+---------------------+
|Presežek  |  21.328.534,41  |  602.574,80  |           |
|      |          |        |           |
+------------+-------------------+----------------+---------------------+
|Primanjkljaj|          |        |  19.159.080,50  |
|      |          |        |           |
+------------+-------------------+----------------+---------------------+
3. člen
Za skupni presežek bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v višini 2.772.028,71 SIT, se poveča stanje na računu.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 410-08/2006-2
Semič, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.