Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1621. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2005, stran 4053.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02), na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 – odl. US 56/97) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 31. seji dne 29. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2005
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2005 izkazuje:
+--------------------------------+--------------------+
|– prihodke v višini       |1.510.834.936,62 SIT|
|                |          |
+--------------------------------+--------------------+
|– odhodke v višini       |1.227.286.512,60 SIT|
|                |          |
+--------------------------------+--------------------+
|– odplačilo glavnice v letu 2005|  5.422.919,01 SIT|
|                |          |
+--------------------------------+--------------------+
|– presežek prihodkov nad odhodki| 278.125.505,01 SIT|
|                |          |
+--------------------------------+--------------------+
2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2005 izkazuje:
+--------------------------------------+----------------+
|– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2005|8.120.617,78 SIT|
|                   |        |
+--------------------------------------+----------------+
|– prihodke v višini          |7.554.174,68 SIT|
|                   |        |
+--------------------------------------+----------------+
|– odhodke v višini          |7.795.144,08 SIT|
|                   |        |
+--------------------------------------+----------------+
|– presežek prihodkov nad odhodki   |7.879.648,38 SIT|
|                   |        |
+--------------------------------------+----------------+
3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2005 izkazuje:
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|– dolg Občine do Ekološkega sklada na dan 1. 1. 2005  | 3.505.800,00 SIT|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|– dolg Občine do Stanovanjskega sklada RS na dan 1. 1. |  25.794.110,15|
|2005                          |       SIT|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|– revalorizacija glavnice Ekološkega sklada       | 2.043.937,00 SIT|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|– odplačilo glavnice v letu 2005            | 2.337.200,00 SIT|
|  – Ekološki sklad                   |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|– odplačilo glavnice v letu 2005            | 1.041.782,01 SIT|
|  – Stanovanjski sklad                 |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2005 v višini 278.125.505,01 SIT se prenese v splošni sklad Občine Rogaška Slatina za posebne namene. Sredstva bodo v letu 2006 porabljena za poravnavo obveznosti iz leta 2005 in za investicije, ki so v teku.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2005 v višini 7.879.648,38 SIT, se prenese v rezervni sklad Občine Rogaška Slatina za leto 2006 in se lahko porabi za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0002-01/2006
Rogaška Slatina, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.