Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci, stran 4052.

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02 in 16/05) je Občinski svet Občine Puconci na seji dne 30. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov
v Občini Puconci
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 76/05) se v členih 4, 11 in 16 navedbe
»Naša vas d.o.o., Moščanci 68,
Naša vas d. o. o., Moščanci 68, 9202 Mačkovci,
Naša vas d.o.o.«
nadomestijo z navedbo
»Zavod za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci, Puconci 79«.
2. člen
V 18. členu se poveča število točk v prvi alineji (redna dejavnost društva) na »150«, druga alinea se briše.
3. člen
   V 19. členu se spremeni druga alineja, ki se po novem glasi:
 »– honorar pevovodji ali zborovodji za vajo
(dve šolski uri)               4 točke«.
   Tretja alineja se briše.
4. člen
V 20. členu se spremeni druga alineja, ki se po novem glasi:
»– honorar za strokovnega sodelavca na vajo
(dve šolski uri) 4 točke«.
Pri zadnji alinei (pavšal za materialne stroške) se poveča število točk na »100«.
5. člen
V 21. členu se spremeni druga alineja, ki se po novem glasi:
»– honorar strokovnjaku ali vodji na vajo
(dve šolski uri) 4 točke«.
Tretja alinea se briše.
6. člen
V 27. členu se v drugi alineji beseda »udeležencev« nadomesti z besedo »nastopajočih«, za tretjo alineo pa se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za sofinanciranje se posameznemu društvu lahko dodelijo samo po enem od navedenih kriterijev«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kriteriji vrednotenja pa se uporabljajo za izvedene programe v času od 1. 1. 2006 naprej.
Št 660-6/2005
Puconci, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.