Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1618. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci, stran 4050.

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02 in 16/05) je Občinski svet Občine Puconci na seji dne 30. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 65/2005) se v členih 1, 3, 8, 9, 14, 15 in 20 navedbe:
»Naša vas d.o.o., Moščanci 68,
Naša vas d.o.o., Moščanci 68, 9202 Mačkovci,
Naša vas d.o.o.,
Naša vas d.o.o., Moščanci 68, 2002 Mačkovci«
nadomestijo z navedbo:
»Zavod za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci, Puconci 79«
2. člen
V 5. členu se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»-so zveze širšega pomena na področju turizma«, sedanja šesta alineja postane sedma.
3. člen
V 6. členu se v prvem stavku drugega odstavka beseda »sveta« nadomesti z besedo »proračuna«.
4. člen
V 16. členu se v prvem stavku beseda »postopkov« nadomesti z besedo »projektov« in spremeni tabela, ki je po novem naslednja:
+-----------------+----------------------------------------------+---------+
|Zbirni opis   |Posamični opis kriterija           | Možno |
|kriterija    |                       |št. točk |
|         |                       |     |
+-----------------+----------------------------------------------+---------+
|1. Sredstva za  |1. Redna dejavnost društev (poročilo     |     |
|redno      |preteklega leta in              |   150|
|dejavnost    |program tekočega leta)            |    10|
|društva     |2. Delovanje turističnega podmladka v okviru |     |
|         |TD                      |    20|
|         |3. Sodelovanje s KS in drugimi društvi v kraju|     |
|         |(konkretne                  |     |
|         |aktivnosti, prireditve, delavnice ipd.)    |     |
+-----------------+----------------------------------------------+---------+
|2. Prireditve  |Prireditve krajevnega značaja         |     |
|         |1. Organizacija tradicionalne prireditve, ki |   200|
|         |traja dva dneva in več            |   100|
|         |2. Organizacija tradicionalne prireditve, ki |     |
|         |traja en dan                 |     |
|         |Prireditve občinskega pomena         |     |
|         |Prireditev, ki predstavlja kulturno, naravno |   400|
|         |dediščino in ljudske             |   250|
|         |običaje, ter promovira občino Puconci, je   |     |
|         |prireditev občinskega pomena.         |     |
|         |1. Organizacija prireditve, ki traja več kot 1|     |
|         |dan                      |     |
|         |2. Organizacija prireditve, ki traja 1 dan  |     |
+-----------------+----------------------------------------------+---------+
|3. Projekti   |1. Projekti v zvezi z urejanjem javnih površin|     |
|         |(nasadi, klopi,                |  do 200|
|         |usmerjevalne table), največ do 50% vloženih  |   500|
|         |sredstev                   |     |
|         |2. Organizacija muzejske dejavnosti in    |    20|
|         |ureditev muzejske zbirke           |   100|
|         |(etnološka zapuščina)             |     |
|         |3. Vzdrževanje in dopolnjevanje muzejske   |     |
|         |zbirke                    |     |
|         |4. Ostali projekti povezani s turizmom    |     |
+-----------------+----------------------------------------------+---------+
|4. Sodelovanje v |1. Promocijske predstavitve          |    50|
|projektih    |2. Sodelovanje na kulturnih prireditvah    |    50|
|Zveze KTD    |3. Sodelovanje na prireditvah drugih     |    30|
|Puconci     |izvajalcev                  |    70|
|         |4. Predstavitev izven občine (tudi v tujini) |     |
+-----------------+----------------------------------------------+---------+
|5. Informacijske |1. Informacijska tabla velikosti do 2,5 m2  |   300|
|table      |2. Informacijska tabla velikosti nad 2,5 m2  |   400|
|krajevnega    |3. Vzdrževanje tabel za eno leto       |    20|
|značaja     |                       |     |
+-----------------+----------------------------------------------+---------+
|6. Promocijski  |1. Brošura o kraju-več listna, dimenzije 10 x |   500|
|material     |21 cm                     |   200|
|         |2. Zgibanka o kraju – format A3 ali manj,   |     |
|         |zgiban (format A4 ali             |   100|
|         |10 x 21 cm)                  |   500|
|         |3. Razglednica                |     |
|         |4. Skupna predstavitev društev v okviru Zveze |    80|
|         |KTD Puconci                  |     |
|         |(brošura, spletna postavitev)         |     |
|         |5. Drugi materiali (zgoščenke)        |     |
|         |Opomba: Na vseh predstavitvenih materialih  |     |
|         |društev je obvezen              |     |
|         |znak in logotip Zveze KTD Puconci in občine  |     |
|         |Puconci                    |     |
+-----------------+----------------------------------------------+---------+
|7. Izobraževanje |1. Organiziranje strokovne ekskurzije z 8 do |   200|
|         |vključno 30                  |     |
|         |udeleženci                  |   300|
|         |2. Organiziranje strokovne ekskurzije z 31 in |    50|
|         |več udeleženci                |     |
|         |3. Organiziranje delavnice, tečaja      |    10|
|         |4. Udeležba na seminarju, delavnici drugih  |     |
|         |izvajalcev, za enega             |     |
|         |udeleženca                  |     |
|         |Opomba: posamezno društvo lahko v posameznem |     |
|         |koledarskem                  |     |
|         |letu uveljavlja sofinanciranje samo za eno  |     |
|         |ekskurzijo.                  |     |
+-----------------+----------------------------------------------+---------+
|8. Ostalo-    |1. Za 10 let – 20.000 SIT           |     |
|jubileji,    |2. Za 20 let – 30.000 SIT           |     |
|nagrade     |3. Za 25 let – 50.000 SIT           |     |
|         |4. Za vsakih nadaljnjih 5 let – 5.000 SIT   |     |
+-----------------+----------------------------------------------+---------+
|9. Financiranje |Novoustanovljenemu društvu, ki ne izpolnjuje |   300|
|novo       |pogoja o delovanju iz 4. člena za prvo leto  |     |
|ustanovljenih  |                       |     |
|društev     |                       |     |
+-----------------+----------------------------------------------+---------+
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kriteriji vrednotenja pa se uporabljajo za programe, izvedene v času od 1. 1. 2006 naprej.
Št. 333 01-5/2005
Puconci, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost