Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1612. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 4041.

V skladu z 97. členom Energetskega zakona –EZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 26/05) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 41/05) ter soglasjem Mestne občine Murska Sobota, št. 354-0005/2006-180 z dne 31. 3. 2006 dobavitelj toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se spremeni variabilni del cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot dobavitelj toplote in upravljalec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+---------------------+------------+---------+
| Proizvod- storitev |Merska enota|  Cena |
|           |      | v SIT |
+---------------------+------------+---------+
|  Variabilni del:  |      |     |
|           |      |     |
+---------------------+------------+---------+
|a) Dobavljena toplota|   MWh  |     |
|           |      |     |
+---------------------+------------+---------+
| – stanovanjski odjem|      |12.725,72|
|           |      |     |
+---------------------+------------+---------+
|  – ostali odjem  |      |12.725,72|
|           |      |     |
+---------------------+------------+---------+
| b) Sanitarna voda |   m3   | 1.145,31|
|           |      |     |
+---------------------+------------+---------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja – postavka variabilni del (Uradni list RS, št. 13/06). Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. aprila 2006 dalje.
Št. C0-007/06-PD-04
Murska Sobota, dne 3. aprila 2006
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
direktor
Mirko Šabjan l.r.