Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1605. Sprememba in dopolnitev obvezne razlage 1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop, stran 4034.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) in 99. člena poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01) je Občinski svet Občine Krško na 38. seji dne 23. 3. 2006 sprejel
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V
O B V E Z N E R A Z L A G E
1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop
(Uradni list RS, št. 98/05)
Sprememba in dopolnitev obvezne razlage se nanaša na drugi odstavek obvezne razlage 1. člena odloka, tako da se le-ta glasi:
Lopa je pritličen, nepodkleten, praviloma lesen gospodarski objekt (nestanovanjska stavba) za potrebe sadjarstva, smiselno enake tlorisne velikosti kot zidanica (pri sadovnjakih velikosti od 25 do 35 arov največ 45 m2, od 35 do 50 arov največ 55 m2 in od 50 do 80 arov največ 65 m2; pri sadovnjakih velikosti nad 80 arov je lahko tloris tudi večji, za kar pa mora investitor predložiti program z idejno tehnološko rešitvijo).
Št. 350-01-26/2002-O502,
350-01-556/2004-O502
Krško, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.