Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1602. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4033.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 27. seji dne 22. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljišču parcele št. 655/1 in 655/3 k.o. Boreci v naravi pot, parcela št. 1475 k.o. Ključarovci, v naravi travnik, parcela št. 1067/2 k.o. Bučečovci, v naravi pot.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Križevci.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-02-27/06-182
Križevci, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l.r.