Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1599. Sklep o povprečni tržni ceni stanovanj, sorazmernih stroških komunalnega opremljanja in ceni stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2006, stran 4031.

Na podlagi 12. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 31. seji dne 22. marca 2006 sprejel
S K L E P
o povprečni tržni ceni stanovanj, sorazmernih stroških komunalnega opremljanja in ceni stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2006
1. člen
Povprečna tržna cena za 1,00 m2 neto tlorisne površine koristne stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836, znaša na dan 31. 12. 2005 za območje Občine Kamnik
– 299.550,00 SIT (1250 €/m2).
2. člen
Sorazmerni stroški komunalnega opremljanja na območju Občine Kamnik znašajo na dan 31. 12. 2005:
– stroški za naprave individualne rabe za 1 m2 koristne stanovanjske površine
• 17.902,00 SIT (74,70 €/m2),
– stroški za naprave kolektivne rabe za 1 m2 koristne stanovanjske površine,
• 18.933,00 SIT (79,01 €/m2).
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene, določene v 1. točki tega sklepa.
Stavbna zemljišča so razdeljena na območja tako, kot to določa občinski Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 7/00, 93/00, 54/01, 49/02, 21/03, 35/03 in 78/03).
+-------------------------------+----------------------+
|Odstotki za posamezno območje |Na dan 31. 12. 2005  |
|znašajo:            |           |
+---------------------+---------+----------------------+
|– za 1. območje   |7% SIT/m2|20.969,00 (87,50 €/m2)|
|           |     |           |
+---------------------+---------+----------------------+
|– za 2. območje   |6% SIT/m2|17.973,00 (75,00 €/m2)|
|           |     |           |
+---------------------+---------+----------------------+
|– za 3. in 4. območje|4% SIT/m2|11.982,00 (50,00 €/m2)|
|           |     |           |
+---------------------+---------+----------------------+
|– za 5. območje   |6% SIT/m2|17.973,00 (75,00 €/m2)|
|           |     |           |
+---------------------+---------+----------------------+
Cena stavbnega zemljišča se med letom valorizira z indeksom podražitve, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Sekcija za gradbeništvo in IGM – povprečna stanovanjska gradnja.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Sklep o gradbeni ceni stanovanj, stroških komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča in ceni stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2005 (Uradni list RS, št. 140/04) preneha veljati z 31. 12. 2005.
4. člen
Korekcijski faktorji, ki jih je potrebno upoštevati pri izračunu vrednosti za nepremičnine, so:
+----------------------------------------------------+------------------+
|– stanovanjska gradnja               |– faktor 1,00   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– obrtno trgovska gradnja              |– faktor 1,50   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– kmetijski objekti                 |– faktor 0,80   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– gospodarski objekti                |– faktor 0,60   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– garaže/samost./,parkirne hiše           |– faktor 0,40   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– industrijska gradnja               |– faktor 1,20   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– šole in vrtci                   |– faktor 0,80   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– poslovni objekti                 |– faktor 2,00   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– kioski                      |– faktor 2,00   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– vikendi, počitniške hiše, brunarice        |– faktor 2,00   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– neizkoriščena podstrešja             |– faktor 0,25   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– mansarde                     |– faktor 0,80–0,90|
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– nadstrešnice                   |– faktor 0,40   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– ceste, poti                    |– faktor 0,50   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– parkirišča                    |– faktor 0,40   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
|– nadstreški pri gospodarskih in kmetijskih objektih|– faktor 0,35   |
|                          |         |
+----------------------------------------------------+------------------+
Št. 3506-0001/2006
Kamnik, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.