Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1595. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2006, stran 4026.

Na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98 in 89/99), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) ter Sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 110/05) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 16. izredni seji dne 31. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2006
1. člen
Spremeni se 3. člen Sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 110/05) tako, da se glasi:
»Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja največ en mesec, to je do 30. 4. 2006.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2006.
Št. 410-0003/2006-1
Gornji Petrovci, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.