Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1594. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o., stran 4025.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava ter vloge Čistega mesta Ptuj, d.o.o., Dornavska c. 26, 2250 Ptuj, je Občinski svet Občine Dornava na 29. seji dne 29. 3. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1. Občinski svet Občine Dornava sprejme naslednji sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava, in sicer:
 
1.1.) CENE NA GOSPODINJSTVO ZA 14-DNEVNI ODVOZ PREOSTALIH ODPADKOV IN ZA ODVOZ IZ VEČSTANOVANJSKIH ENOT
 
CENE ZA ČLANE V GOSP. do 10 km
+---------------+--------------+-------------------+------------+----------+
| Gospodinjstva | Fiksni del | Variabilni del  |Skupaj cena | Cene v |
|        |   cene   |    cene    |      |  EUR  |
|        |       |          |      |     |
+---------------+--------------+-------------------+------------+----------+
|1 član     | 1.267,04 SIT|     408,72 SIT|  1.675,77|   6,99|
|        |       |          |     SIT|     |
|        |       |          |      |     |
+---------------+--------------+-------------------+------------+----------+
|2 člana    | 1.267,04 SIT|     817,45 SIT|  2.084,49|   8,70|
|        |       |          |     SIT|     |
|        |       |          |      |     |
+---------------+--------------+-------------------+------------+----------+
|3 člani    | 1.267,04 SIT|    1.226,17 SIT|  2.493,21|   10,40|
|        |       |          |     SIT|     |
|        |       |          |      |     |
+---------------+--------------+-------------------+------------+----------+
|4 člani    | 1.267,04 SIT|    1.634,89 SIT|  2.901,94|   12,11|
|        |       |          |     SIT|     |
|        |       |          |      |     |
+---------------+--------------+-------------------+------------+----------+
|5 članov    | 1.267,04 SIT|    2.043,62 SIT|  3.310,66|   13,82|
|        |       |          |     SIT|     |
|        |       |          |      |     |
+---------------+--------------+-------------------+------------+----------+
|6 članov    | 1.267,04 SIT|    2.452,34 SIT|  3.719,38|   15,52|
|        |       |          |     SIT|     |
|        |       |          |      |     |
+---------------+--------------+-------------------+------------+----------+
|7 in več    | 1.267,04 SIT|    2.861,06 SIT|  4.128,11|   17,23|
|članov     |       |          |     SIT|     |
|        |       |          |      |     |
+---------------+--------------+-------------------+------------+----------+
1.2.) CENE NA GOSPODINJSTVO ZA 14-DNEVNI ODVOZ ODPADKOV IZ SKUPNIH PREVZEMNIH MEST
+---------------+-----------+-----+-+--------------+-----------------+-----+
|   Št.   | Fiksni del|Cena | | Št. članov | Variabilni del |Cene |
| gospodinjstev |  cene  | v | |   v    |   cene    |v EUR|
|        |      | EUR | |gospodinjstvu |  na člana   |   |
|        |      |   | |       | gospodinjstva |   |
+---------------+-----------+-----+-+--------------+-----------------+-----+
|1       |  1.267,04| 5,28| |1 član    |    408,72 SIT| 1,71|
|gospodinjstvo |    SIT|   | |       |         |   |
|        |      |   | |       |         |   |
+---------------+-----------+-----+-+--------------+-----------------+-----+
|2       | 633,52 SIT| 2,64| |2 člana    |    817,45 SIT| 3,41|
|gospodinjstvi |      |   | |       |         |   |
|        |      |   | |       |         |   |
+---------------+-----------+-----+-+--------------+-----------------+-----+
|3       | 422,35 SIT| 1,76| |3 člani    |   1.226,17 SIT| 5,12|
|gospodinjstva |      |   | |       |         |   |
|        |      |   | |       |         |   |
+---------------+-----------+-----+-+--------------+-----------------+-----+
|4       | 316,76 SIT| 1,32| |4 člani    |   1.634,89 SIT| 6,82|
|gospodinjstva |      |   | |       |         |   |
|        |      |   | |       |         |   |
+---------------+-----------+-----+-+--------------+-----------------+-----+
|5       | 253,41 SIT| 1,06| |5 članov   |   2.043,62 SIT| 8,53|
|gospodinjstev |      |   | |       |         |   |
|        |      |   | |       |         |   |
+---------------+-----------+-----+-+--------------+-----------------+-----+
|6       | 211,17 SIT| 0,88| |6 članov   |   2.452,34 SIT|10,23|
|gospodinjstev |      |   | |       |         |   |
|        |      |   | |       |         |   |
+---------------+-----------+-----+-+--------------+-----------------+-----+
|7       | 181,01 SIT| 0,76| |7 in več   |   2.861,06 SIT|11,94|
|gospodinjstev |      |   | |članov    |         |   |
|        |      |   | |       |         |   |
+---------------+-----------+-----+-+--------------+-----------------+-----+
1.3.) CENA ZA POČITNIŠKE HIŠE
+------------------------+-----------------+----------+
|            |Cene brez dajatev|Cena v EUR|
|            |         |     |
+------------------------+-----------------+----------+
|Počitniška hiša – vikend|    837,88 SIT|   3,496|
|            |         |     |
+------------------------+-----------------+----------+
2. Spremenjene cene pod točko 1 se začnejo uporabljati v mesecu aprilu.
3. Z dnem izdaje tega sklepa preneha veljati soglasje k cenam o ravnanju s komunalnimi odpadki družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o., sprejeto na 22. seji sveta Občine Dornava dne 4. 5. 2005.
4. Cene so brez davka na dodano vrednost in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Št. OO2-01-230/06
Dornava, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula l.r.