Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1592. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dolenjske Toplice, stran 4023.

Na podlagi 24. člen Zakona o volilni kampanji (Uradni list SRS, št. 62/94 in 17/97) ter 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 22. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2006 v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za vsak dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljen glas.
Kandidata, ki kandidirata v ponovnem glasovanju, sta upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljen glas v ponovnem glasovanju.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se v roku 30 dni po vložitvi zahteve in po predložitvi poročila občinskemu svetu ter računskemu sodišču povrnejo delni stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Dolenjske Toplice.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 041-252/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.