Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1585. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 4013.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04 in 84/04) in sklepa o višini cene storitve pomoč družini na domu za leto 2006 v Občini Črnomelj, ki ga je dne 27. 2. 2006 sprejel Svet Centra za socialno delo Črnomelj ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02 in 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o soglasju k uskladitvi cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu
1. člen
Cene storitve vodenja in koordinacije pomoči družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Črnomelj za 0,42 strokovnega delavca, znaša 471.301,20 SIT mesečno.
2. člen
Občina Črnomelj daje soglasje k uskladitvi cene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Črnomelj, ki znaša 2.416,95 SIT na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje za 701,39 SIT na efektivno uro. Po odbitih subvencijah znaša cena 1.715,56 SIT na efektivno uro.
3. člen
Cena storitve pomoč družini na domu za neposrednega uporabnika, ki jo izvaja Center za socialno delo Črnomelj, se zniža še za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Črnomelj v višini 858,56 SIT in tako znaša 857,00 SIT na efektivno uro.
4. člen
Storitev pomoči družini na domu po ceni iz 3. točke tega sklepa lahko koristijo le upravičenci na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, ki določi tudi obseg storitev.
5. člen
Občina Črnomelj zagotavlja Centru za socialno delo Črnomelj sredstva za kritje stroškov do polne kilometrine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2006 dalje. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep št. 152-01-2/2005 z dne 27. 1. 2005.
Šifra: 122-2/2006
Črnomelj, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.