Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1584. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj, stran 4012.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1 in 100/05 – UPB2) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02 in 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
1. člen
Cene programov vrtcev znašajo od 1. 4. 2006 dalje:
– Vrtec Otona Župančiča Črnomelj:
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|            | I. starostno | II. starostno | Kombiniran  |
|            |   obdobje  |   obdobje   |  oddelek  |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|– ekonomska cena vrtca |   98.864   |   70.433   |    /    |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|– cena programa vrtca |   92.553   |   70.433   |    /    |
|za starše       |        |         |        |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
  – Enota vrtca pri OŠ Dragatuš:
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|            | I. starostno | II. starostno | Kombiniran  |
|            |   obdobje  |   obdobje   |  oddelek  |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|– ekonomska cena vrtca |   101.441  |   75.385   |    /    |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|– cena programa vrtca |   89.213   |   71.924   |    /    |
|za starše       |        |         |        |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
  – Enota vrtca pri OŠ Stari trg ob Kolpi:
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|            | I. starostno | II. starostno | Kombiniran  |
|            |   obdobje  |   obdobje   |  oddelek  |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|– ekonomska cena vrtca |    /    |    /    |  88.500   |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|– cena programa vrtca |    /    |    /    |  88.500   |
|za starše       |        |         |        |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
  – Enota vrtca pri OŠ Vinica:
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|            | I. starostno | II. starostno | Kombiniran  |
|            |   obdobje  |   obdobje   |  oddelek  |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|– ekonomska cena vrtca |   104.479  |   79.126   |    /    |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|– cena programa vrtca |   104.479  |   79.126   |    /    |
|za starše       |        |         |        |
|            |        |         |        |
+-----------------------+----------------+-----------------+---------------+
2. člen
Za določanje plačil staršev, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Črnomelj in katerih otroci so vključeni v vrtce na območju Občine Črnomelj, se upošteva cena programa vrtca za starše v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj.
3. člen
V primeru, ko je ekonomska cena vrtca, to je cena vrtca, ki omogoča nemoteno delovanje javne službe višja kot cena programa vrtca za starše, bo občina zavezanka v skladu z 22. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju pravilnik) zagotovila vrtcu dodatna sredstva in sicer do višine trenutno veljavne ekonomske cene vrtca.
4. člen
Kolikor je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost ustanoviteljica dolžna vrtcu zagotoviti sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavljajo razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.
5. člen
Dnevni strošek živil na otroka znaša 344,00 SIT. V primeru odsotnosti otroka vrtec odšteje od cene programa znesek za neporabljena živila, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva plačnik, pri čemer se upošteva že prvi dan odsotnosti otroka iz vrtca. Dobljena razlika je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka.
6. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje kot element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora lokalna skupnost zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.
7. člen
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj št. 640-01-24/2004 z dne 14. 12. 2004 (Uradni list RS, št. 137/04) preneha veljati z dne 31. 3. 2006.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2006.
Šifra: 602-2/2006
Črnomelj, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.