Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1581. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2006, stran 4010.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in ter 100. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01, 75/03, 127/03 in 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 22. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2006 se financiranje funkcij Občine Črna na Koroškem ter njihovih nalog in drugih s predpisih določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2005.
4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za izvrševanje proračuna.
5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2006 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
6. člen
Župan Občine Črna je zadolžen za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev v času začasnega financiranja.
7. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja do sprejetja proračuna za leto 2006.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-03/06
Črna na Koroškem, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.