Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1579. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice, stran 4006.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju ZureP-1) in 13. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je župan Občine Brezovica sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica
in V46 Vnanje Gorice
I.
Župan Občine Brezovica odreja javno razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice (v nadaljevanju: odlok).
II.
Javna razgrnitev odloka se začne 17. 4. 2006 in konča 17. 5. 2006.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek odloka lahko podajo vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Brezovica. Javna obravnava bo:
– 15. 5. 2006 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti Notranje Gorice - Plešivica, Podpeška 380, 1357 Notranje Gorice;
– 11. 5. 2006 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti Podpeč - Preserje, Jezero 21, 1352 Preserje.
III.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Brezovica. Le-ta zavzame stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Brezovica.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Brezovica.
Št. V20-72/04
Brezovica, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost