Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1577. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 4005.

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju ZureP-1) in 13. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je župan Občine Brezovica sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
I.
Župan Občine Brezovica odreja javno razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (v nadaljevanju: odlok).
II.
Javna razgrnitev odloka se začne 17. 4. 2006 in konča 17. 5. 2006.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek odloka lahko podajo vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Brezovica. Javna obravnava bo:
– 16. 5. 2006 ob 16. uri v prostorih Krajevne skupnosti Brezovica (gasilski dom), Tržaška 390, 1351 Brezovica;
– 9. 5. 2006 ob 16.30 v prostorih Krajevne skupnosti Vnanje Gorice, Nova pot 5, 1351 Brezovica.
III.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Brezovica. Le-ta zavzame stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Brezovica.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. V10-73/04
Brezovica, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.