Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1570. Seznam o spremembah Seznama izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register, stran 3978.

Za izvajanje 64. člena in v zvezi s 87.c členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) minister za zdravje izdaja
S E Z N A M
o spremembah Seznama izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register
I.
V Seznamu izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register (Uradni list RS, št. 122/04) se v II. točki v 1. točki črta beseda »srednja«.
V 2. točki se črta besedilo »zdravstvena tehnica/«.
II.
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-3/2006
Ljubljana, dne 31. marca 2006
EVA 2006-2711-0071
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje