Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1568. Pravilnik o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge, stran 3967.

Na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 85/05) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES)
o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obrazci vlog za pridobitev licence, registracijo in letno obveščanje pristojnega organa o poslovanju s snovmi s seznama v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.
2. člen
Obrazec vloge za pridobitev licence je v prilogi I tega pravilnika.
3. člen
Obrazec vloge za registracijo je v prilogi II tega pravilnika.
4. člen
Obrazec za letno obveščanje pristojnega organa o poslovanju s snovmi s seznama je v prilogi III tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-7/2005
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EVA 2005-2711-0124
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje