Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006

Kazalo

1517. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Bolnišnica vzhod – južni del, stran 3870.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) župan Občine Jesenice sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Bolnišnica vzhod – južni del
I.
Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev:
– predloga občinskega lokacijskega načrta Bolnišnica vzhod – južni del, ki ga je izdelal Atelje prostorsko projektiranje, d.o.o. Jesenice (št. projekta JI/3071-1/04, marec 2006);
– povzetka za javnost;
– strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve občinskega lokacijskega načrta oziroma povzetke njihovih vsebin.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 18. aprila 2006 do 18. maja 2006 javno razgrnjeno:
– v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,
– v prostorih Krajevne skupnosti Staneta Bokala, C. m. Tita 66, Jesenice.
Javna obravnava bo potekala 10. maja 2006 ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog občinskega lokacijskega načrta Bolnišnica vzhod – južni del dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posredujejo na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si (v rubriki »zadeva« je obvezno treba navesti ključne besede »OLN Bolnišnica vzhod – južni del«) do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave občinskega lokacijskega načrta Bolnišnica vzhod – južni del.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu Gorenjski glas in na Radiu Triglav.
Št. 352-5/2004
Jesenice, dne 3. aprila 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

AAA Zlata odličnost