Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006

Kazalo

1513. Dogovor o višini regresa za letni dopust za leto 2006, stran 3867.

D O G O V O R
o višini regresa za letni dopust za leto 2006
1. člen
S tem dogovorom se podpisniki dogovorimo o višini regresa za letni dopust za leto 2006 za javne uslužbence, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo in 14/06).
2. člen
Regres za letni dopust za leto 2006 znaša 149.000,00 tolarjev. Izplača se pri plači za mesec april 2006.
3. člen
Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 30. marca 2006
Vlada Republike Slovenije:
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja:
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH IN DRUŽBENIH
ORGANOV SLOVENIJE
Drago Ščernjavič l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Branko Prah l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Nevenka Lekše l.r.
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Nevenka Tučič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Černivec l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Boris Mazalin l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Bogdan Godnič l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM -SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Samo Mahovič
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE NEODVISNOST-KNSS
Milan Štimec
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Mojca Šumer l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por
 
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SAMOSTOJNI SINDIKAT DIPLOMATOV
Milena Šmid
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Nataša Kus
 
KNSS
NEODVISNOST SINDIKAT REJNIŠKIH DRUŽIN
Vida Berglez
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Stanislav Konda
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok Jurančič
Št. 0100-13/2006/1
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EVA 2006-3111-0019

AAA Zlata odličnost