Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006

Kazalo

1505. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-B), stran 3758.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. marca 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-B)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03 in 78/04) se v drugem odstavku 6. člena na koncu črta pika in dodata besedi »in statutom.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo:
»Dodatna študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo, s soglasjem ustanovitelja določi univerza v statutu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Univerza mora najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut. Do uskladitve statuta se uporabljata drugi in tretji odstavek 6. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03 in 78/04).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/02-18/9
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EPA 693-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost