Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006

Kazalo

1504. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1C), stran 3757.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. marca 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1C)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03 in 78/04) se v 3. členu za članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za logistiko, doda nova članica:
»Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Skrajšano ime: UM FNM
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160«.
Pri članici Univerze v Mariboru, Fakulteti za policijsko-varnostne vede, se spremenita ime in skrajšano ime tako, da se glasita:
»Fakulteta za varnostne vede
Skrajšano ime: UM FVV«.
Članica Univerze v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, se uvrsti za članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za strojništvo.
Za novo uvrščeno članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za varnostne vede, se doda nova članica:
»Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UM FF
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160«.
2. člen
V tretjem odstavku 6. člena se na koncu črta pika in dodata besedi »in statutom.«.
Na koncu četrtega odstavka se doda besedilo:
»Dodatna študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo, s soglasjem ustanovitelja določi univerza v statutu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Univerza mora najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut. Do uskladitve statuta se uporabljata tretji in četrti odstavek 6. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03 in 78/04).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-16/11
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EPA 691-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti