Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2006 z dne 23. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2006 z dne 23. 2. 2006

Kazalo

739. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (RZ2004), stran 1725.

Na podlagi četrtega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in ter 167. in 168. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. novembra 2005 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 (RZ2004)
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2004 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2004.
3. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2004 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/05-83/1
Ljubljana, dne 30. novembra 2005
EPA 464-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti