Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006

Kazalo

430. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic, stran 1107.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 128. člena v povezavi s 1. točko drugega odstavka 48. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic
1. Besedilo 9. točke Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 43/04, 56/04, 135/04 in 114/05) se spremeni tako, da se glasi: »Podružnica mora poročati o tokovih tolarske likvidnosti v skladu s Sklepom o dnevnem načrtovanju tolarske likvidnosti (Uradni list RS, št. 82/01 in 11/06) in v skladu z Navodilom za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank (Uradni list RS, 43/04).«
2. Črta se 15. točka sklepa.
3. V 20. točki se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Podružnica poroča:
– vsoto vseh vlog fizičnih oseb pri podružnici in število vlagateljev;
– vsoto vseh vlog pravnih oseb pri podružnici in število vlagateljev.«
4. Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 26. januarja 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.