Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

58. Sklep o določitvi in razvrščanju območij z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2006, stran 170.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04, 61/05, 76/05, 98/05 in 2/06) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o določitvi in razvrščanju območij z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne
v Republiki Sloveniji za leto 2006
I.
Ta sklep določa in razvršča območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2006.
II.
Območja se razvrščajo v 3 skupine: območje A, območje B in območje C.
Območje A zajema tiste občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti 14,5% in več.
Območje B zajema tiste občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 12,5% do 14,4%.
Območje C zajema tiste občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 10,4% do 12,4%.
V območje A se uvrščajo občine:
Cankova, Celje, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Kobilje, Kočevje, Kozje, Kungota, Kuzma, Lendava, Maribor, Moravske Toplice, Murska Sobota, Osilnica, Pesnica, Podčetrtek, Podvelka, Prebold, Puconci, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Trbovlje, Turnišče, Velika Polana, Žalec.
V območje B se uvrščajo občine:
Beltinci, Črnomelj, Grad, Hodoš, Hrastnik, Juršinci, Ljubno, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Odranci, Ptuj, Rače – Fram, Radenci, Rogaška Slatina, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenska Bistrica, Šentilj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, Zavrč.
V območje C se uvrščajo občine:
Bistrica ob Sotli, Braslovče, Brežice, Destrnik, Dobje, Dornava, Duplek, Gorišnica, Gornji Grad, Hoče – Slivnica, Jesenice, Križevci, Krško, Laško, Litija, Ljutomer, Miklavž na Dravskem Polju, Mozirje, Muta, Nazarje, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Polzela, Radeče, Ravne na Koroškem, Sevnica, Slovenske Konjice, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Šentjur pri Celju, Štore, Velenje, Videm, Vitanje, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Žetale.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-46/2005
Ljubljana, dne 31. decembra 2005
EVA 2006-2611-0033
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost