Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

35. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice, stran 150.

Na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04 in 44/05), Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04, 35/05 in 69/05), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04), Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00 in 43/04), Odredbe z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 32. seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice
1. člen
Določbe Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 75/02, v nadaljevanju: odlok) se s tem odlokom spremenijo in določijo tako, da se uskladijo z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04 in 44/05), z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04, 35/05 in 69/05), z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04), s Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00 in 43/04) ter z Odredbo z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), kot je razvidno iz nadaljevanja.
2. člen
Besedna zveza »denarna kazen« se v celotnem odloku nadomesti z besedo »globa«.
3. člen
Beseda »zbiralnica« se v celotnem odloku nadomesti z besedno zvezo »ekološki otok«.
4. člen
V 23. členu se besedna zveza »odjemno mesto« nadomesti z besedno zvezo »prevzemno mesto«.
5. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi: "Izvajalec javne službe izdaja pogoje k prostorskim izvedbenim aktom, projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte, kjer bodo nastajali komunalni, gradbeni in ostali nenevarni odpadki."
6. člen
V prvem odstavku 38. in 41. člena se besedna zveza »do 15. oktobra« nadomesti z besedno zvezo »do 30. septembra«.
7. člen
53. člen se po novem glasi: »Upravljavec odlagališča mora imeti poslovni za obratovanje odlagališča, ki je predpisan s pravilnikom o odlaganju odpadkov.«
8. člen
V 56. členu se besedna zveza "pooblaščen izvajalec" nadomesti z besedno zvezo "izvajalec javne službe".
9. člen
V 57. členu se besedna zveza »komunalni redar« nadomesti z besedno zvezo »občinski redar«.
10. člen
V 61. členu se številka 65 nadomesti z »59«.
11. člen
V drugem stavku prvega odstavka 62. člena se črta pika in se stavek nadaljuje z besedilom »ali počitniške objekte.«.
12. člen
V prvem odstavku 63. člena se za besedno zvezo stanovanjskih prostorov doda »in poslovnih prostorov«.
13. člen
Prvi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se besedna zveza »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z »200.000 SIT«.
14. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se besedna zveza »do 50.000 tolarjev« nadomesti z »20.000 SIT«.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-48/2005
Jesenice, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant l.r.

AAA Zlata odličnost