Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

31. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Grad, stran 147.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 87/01, 51/02 in 72/05 ter odl. US – 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 94/00, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03, 77/04 in 72/05) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Grad na 19. redni seji dne 10. novembra 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Grad
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Grad (Uradni list RS, št. 60/99 in 24/01 – v nadaljevanju: poslovnik) se v členih 24. – prvi odstavek, 49. – drugi odstavek, 52. člen – tretji in peti odstavek, 56. člen – prvi, drugi in tretji odstavek, 110. člen – prvi odstavek in 111. člen – tretji odstavek, beseda »tajnik« oziroma »tajnik občinske uprave« nadomesti z besedo »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu.
2. člen
Spremeni se 106. člen poslovnika, ki se glasi:
»Podžupana imenuje župan izmed članov občinskega sveta in ga lahko tudi razreši.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 970/2005
Grad, dne 10. novembra 2005
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost