Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

19. Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v letu 2006, stran 127.

Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 in 100. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo št. 5/99) je župan dne 22. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Brda
v letu 2006
1.
Do sprejetja proračuna Občine Brda za leto 2006 se financiranje funkcij Občine Brda ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Brda za leto 2005 za iste programe kot v letu 2005.
2.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v proračunu za leto 2005 in traja do 31. 3. 2006.
3.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2005 in začete v letu 2005 skladno z že sprejetimi obveznostmi.
4.
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Brda za leto 2006. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2006.
5.
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2006 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.
6.
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 402-04/05
Brda, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.

AAA Zlata odličnost