Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

15. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Maribor za leto 2006, stran 123.

Skladno z določili 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04) in na podlagi 44. člena Statuta Območne obrtne zbornice Maribor je skupščina OOZ Maribor na redni seji dne 21. 12. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Maribor za leto 2006
1. Članarino mesečno plačujejo člani Območne obrtne zbornice Maribor s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na obrtni način, obrti podoben način ali domačo in umetno obrt ter obrtne zadruge.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne, pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
2. Osnova za obračunavanje članarine Območni obrtni zbornici Maribor za člane, ki opravljajo redno obrtno oziroma drugo gospodarsko dejavnost s statusom fizične osebe in so iz tega naslova zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovani, je zavarovalna osnova nosilca, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
Člani, ki opravljajo obrtno oziroma drugo gospodarsko dejavnost s statusom fizične osebe ter niso iz tega naslova zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovani, plačujejo članarino Območni obrtni zbornici Maribor od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
3. Stopnja za obračunavanje članarine, ki ga plačujejo člani Območni obrtni zbornici Maribor je 3,2% od osnove iz 2. točke tega sklepa (vendar v nominalnem znesku lahko znaša največ 5.400,00 SIT).
4. Za pravne osebe (gospodarske družbe, obrtne zadruge), ki opravljajo obrtno dejavnost, se določi članarina v višini 5.400 SIT mesečno.
5. Prostovoljni člani Območne obrtne zbornice Maribor (fizične in pravne osebe) plačujejo mesečni prispevek OOZ Maribor v višini 5.400,00 SIT.
6. Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti in presegajo milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačujejo članarino v višini 2.400 SIT.
7. Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti in ne presegajo milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačujejo članarine.
8. V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
9. Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve na obrazcu, ki je sestavni del tega sklepa. Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam območna obrtna zbornica Maribor določi letno višino članarine skladno s 4. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9. 2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
10. Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše članom zbornice le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Maribor.
11. Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
Maribor, dne 21. decembra 2005
Predsednik OOZ Maribor
Aleš Pulko l.r.

AAA Zlata odličnost