Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

8. Pravilnik o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin, stran 111.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), za izvrševanje 120., 136., 137., 144. in 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo), za izvrševanje 22. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02) ter v povezavi z drugim odstavkom 42. člena in devetega odstavka 76. člena Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05), 29. členom Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 45/02 in 89/02), petim odstavkom 2. člena Pravilnika o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05) in tretjim odstavkom 4. člena Pravilnika o pomorskih knjižicah (Uradni list RS, št. 5/02 in 96/03) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin
1. člen
(1) Pristojbina za opravljanje izpita za pridobitev pooblastila o osnovni usposobljenosti za delo na ladji znaša 23.500 SIT.
(2) Če je kandidat oproščen opravljanja izpita v delu, ki se nanaša na prvo pomoč, znaša pristojbina za opravljanje izpita iz prejšnjega odstavka 13.400 SIT.
2. člen
Pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev naziva pomorščaka znašajo:
                                      SIT
– mornar motorist                            5.600
– poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200      10.400
– poveljnik jahte z bruto tonažo do 500                10.400
– član posadke v sestavi krovne straže                 8.000
– častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji
z bruto tonažo do 500                         10.400
– častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji
z bruto tonažo 500 ali več                       40.300
 – prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000     43.300
 – poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000           43.300
– prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več       43.300
– član posadke v sestavi strojne straže                 8.000
– častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW    10.400
– častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na
ladji s pogonskim strojem z močjo
  750 kW ali več                           40.300
– drugi častnik stroja na ladji s pogonskim
strojem z močjo 3000 kW ali več                    43.300
– radijski elektronik I. razreda                    13.300
– radijski elektronik II. razreda                   13.300
– radijski operater s splošnim pooblastilom              13.300
– radijski operater z omejenim pooblastilom              10.400
 – izpit iz predmeta pomorstvo                     2.700
3. člen
Pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil pomorščakov znašajo:
                                   SIT
– požarna varnost                        10.400
– osnovna usposobljenost za delo na tankerju           10.400
– varnost tankerjev za prevoz olja                10.400
– varnost tankerjev za prevoz kemikalij             10.400
– varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov 10.400
– ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom      10.400
– ravnanje s hitrim reševalnim čolnom              10.400
– zdravstvena nega na ladji                   10.400
– ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje     10.400
– ravnanje z radarjem za opazovanje               10.400
– opravljanje delovnih nalog na komandnem mostu          5.600
– obvladovanje množic na ro-ro potniških ladjah          5.600
– varnost potnikov, varnost tovora in celovitost
trupa na ro-ro potniških ladjah                  5.600
– obvladovanje izrednih razmer in vedenja
ljudi na ro-ro potniških ladjah                  5.600
– obvladovanje množic na potniških ladjah, ki niso
ro-ro potniške ladje                       5.600
– varnost potnikov na potniških ladjah, ki niso
ro-ro potniške ladje                       5.600
– obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi na
potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje          5.600
– ravnanje z nevarnim tovorom v trdem,
razsutem ali pakiranem stanju                   5.600
– ravnanje z ladjami z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi    5.600
– ravnanje z ladjo za prevoz razsutega tovora           5.600
4. člen
Pristojbina za popravni izpit po predmetu znaša 25% vrednosti pristojbine za opravljanje izpita, določenega v 1., 2. in 3. členu tega pravilnika.
5. člen
(1) Pristojbine za izmeritev čolna znašajo:
1. čoln brez krova:            SIT
– do 5 m dolžine            5.000
– nad 5 m do 9 m dolžine        7.000
– nad 9 m do 12 m dolžine        8.000

2. čoln s kabino in delnim krovom ali kabino in celim
krovom ali celim krovom brez kabine:          SIT
– do 5 m dolžine                   9.000
– nad 5 m do 7 m dolžine               15.000
– nad 7 m do 9 m dolžine               21.000
– nad 9 m do 12 m dolžine              27.000
(2) Pristojbine za ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo znašajo:
1. čoln na vesla, jadrnica in čoln z nevgrajenim motorjem:
a) za javni prevoz oseb                      SIT
– do 8 potnikov                         2.600
– nad 8 potnikov                         4.000
 
b) za ribolov
– do 5 m dolžine                         1.700
– nad 5 m do 7 m dolžine                     4.000
– nad 7 m do 12 m dolžine                    5.200
 
c) za osebne namene
– športna jadrnica, gumijasti gliser in drugi čoln        1.700
– gliser (razen gumijastega), dvotrupni in trotrupni čoln    2.600

2. čoln z vgrajenim motorjem:
 
a) za javni prevoz oseb                 SIT
– do 10 potnikov                   5.200
– nad 10 do 20 potnikov                7.800
– nad 20 do 50 potnikov                8.700
– nad 50 potnikov                  13.000
 
b) za ribolov
– do 5 m dolžine                   1.700
– nad 5 m do 7 m dolžine               5.200
– nad 7 m do 9 m dolžine               10.800
– nad 9 m do 12 m dolžine              13.000
 
c) za javni prevoz stvari
– do 2 toni nosilnosti                3.900
– do 3 tone nosilnosti                6.500
– nad 3 tone nosilnosti               13.000
 
č) za osebne namene
– športna jadrnica in drugi čoln           2.600
– dvotrupni in trotrupni gliser            3.500

3. čoln, ne glede na vrsto pogona, ki je
namenjen opravljanju gospodarske dejavnosti
in ni vpisan v vpisnik:                 SIT
                            500
6. člen
Pristojbina za opravljanje izpita za voditelja čolna, preizkus znanja za upravljanje čolna in izpita za upravljanje z VHF GMDSS postajo znaša:
                             SIT
– izpit za voditelja čolna              6.900
– popravni izpit za voditelja čolna          2.000
– preizkus znanja za upravljanje čolna        1.000
– izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo      5.400
– popravni izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo  2.000
7. člen
Pri zamenjavi potrdila o uspešno opravljenem izpitu znaša cena tiskovin 300 SIT.
8. člen
(1) Cena posameznega izvoda ladijskega dnevnika, strojnega dnevnika, radijskega dnevnika in knjige za popis posadke je 3.000 SIT.
(2) Cena pripravniškega dnevnika je 7.000 SIT.
9. člen
Cena pomorske knjižice je 9.500 SIT.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o višini pristojbine za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici, o višini pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini pristojbine za izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo in o višini pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja čolna, preizkusov znanj za upravljanje čolna ter izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo (Uradni list RS, št. 46/01 in 71/01).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-8/2005/7
Ljubljana, dne 23. decembra 2005
EVA 2005-2411-0112
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet