Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

1. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o ustanovah (ZU-UPB1), stran 9390.

V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o ustanovah (ZU-UPB1), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije potrdil na seji dne 15. julija 2005 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/05 z dne 26. julija 2005, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato je Državni zbor Republike Slovenije ob smiselni uporabi 153. člena Poslovnika državnega zbora na seji dne 4. oktobra 2005 potrdil naslednji
P O P R A V E K
Uradnega prečiščenega besedila Zakona o ustanovah (ZU-UPB1)
V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o ustanovah (ZU-UPB1) se drugi stavek četrtega odstavka 12. člena pravilno glasi:
»Soglasje iz prvega odstavka tega člena mora organ, pristojen za ustanove, takoj posredovati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.«.
Št. 020-05/92-12/9
Ljubljana, dne 4. oktobra 2005
EPA 418-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l.r.

AAA Zlata odličnost