Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5536. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, stran 14060.

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 72/05) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05), se za drugim odstavkom 10. člena doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Določilo prejšnjega odstavka se ne uporablja za vrtce, ki jih občina ustanoviteljica financira v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega pravilnika.«.
2. člen
Za drugim odstavkom 19. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Sklep o določitvi cen lokalna skupnost v roku 15 dni po sprejemu posreduje ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo.«.
3. člen
Za 20. členom se doda novi 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
Če je lokalna skupnost ustanoviteljica več vrtcev, lahko sprejme sklep, v katerem določi enotno ceno za enake programe, ki velja za vse vrtce kot osnova za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo krije lokalna skupnost zavezanka.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Besedilo tretje alinee drugega odstavka 22. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 se lahko cena posameznega programa poveča za nadaljnjih največ 10%,«
Za 3. alineo 22. člena se dodata nova četrta in peta alinea, ki se glasita:
»– v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 se lahko cena posameznega programa poveča za nadaljnjih največ 10%,
– po 1. 1. 2008 se lahko cena posameznega programa poveča še za morebitno razliko do cene, izračunane po tej metodologiji.«.
5. člen
Za 22. členom se doda novi 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Omejitev iz tretje in četrte alinee drugega odstavka 22. člena se ne uporablja, če pride do spremembe cene programa zaradi spremembe najvišjega normativa števila otrok, ki ga določa 9. člen tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2006.
Št. 011-03-60/2005
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-3311-0106
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti