Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4026. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob potoku Cerkniščica v Občini Cerknica, stran 9675.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob potoku Cerkniščica v Občini Cerknica
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Cerkniščica v naselju Dolenja vas.
2. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča ob potoku Cerkniščica v naselju Dolenja vas poteka po zemljišču parc. št. 82 in 1246, vse k.o. Dolenja vas, in sega en meter od zunanje meje vodnega zemljišča potoka Cerkniščica, parc. št. 3535, k.o. Dolenja vas.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov po predpisih o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-89/2005/6
Ljubljana, dne 13. oktobra 2005
EVA 2005-2511-0240
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost