Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4023. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, stran 9669.

Na podlagi 57. člena in za izvrševanje 58., 59., 60., 61., 63., 64. in 66. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo, 62/05 – odl. US in 75/05 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05) se v prvem odstavku 10. člena 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. navedbo najnižjega naziva, v katerem se bo opravljalo delo na delovnem mestu,«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. okvirna vsebina dela,«.
V drugem odstavku se namesto pike postavi vejica ter doda besedilo »teči pa začne naslednji dan po objavi besedila internega natečaja na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.«.
2. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za upravo, in pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Javni natečaj se lahko objavi tudi v dnevnem časopisu. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj začne teči naslednji dan po objavi besedila javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije in ne sme biti krajši od osmih dni.«.
V tretjem odstavku se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. navedbo vrste uradniškega delovnega mesta z okvirno vsebino dela,
3. navedbo najnižjega naziva, v katerem se opravlja delo,«.
3. člen
V prvem odstavku 23. člena se v tretjem stavku črta besedilo »(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo, pristojno za upravo)«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-29/2005/7
Ljubljana, dne 6. oktobra 2005
EVA 2005-3111-0048
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost