Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3945. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Vipava, stran 9386.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 25. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Vipava
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 5/03) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana.
Nagrade ne smejo letno preseči v prejšnjem odstavku določenega najvišjega možnega zneska.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer:
a) kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji:
– predsedniku nadzornega odbora 0,45 koeficienta
– članu nadzornega odbora 0,24 koeficienta;
b) predsedniku in članom nadzornega odbora za izvedbo nadzora in izdelavo poročila (vsakemu izmed tistih, ki so posamezen nadzor in poročilo pripravili):
– za najzahtevnejši nadzor 0,6 koeficienta
– za zahtevnejši nadzor 0,5 koeficienta
– za manj zahteven nadzor 0,4 koeficienta.
Zahtevnost izvedenega nadzora v vsakem posameznem primeru določi predsednik nadzornega odbora.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 11006-0001/2005
Vipava, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.