Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3942. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Trebnje dne 9. oktobra 2005, stran 9383.

Volilna komisija Občine Trebnje je v skladu s 107. členom in prvim odstavkom 90. člena Zakona lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 72/93; zadnja sprememba Uradni list RS, št. 73/03), po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na nadomestnih volitvah župana Občine Trebnje, ki so bile 9. oktobra 2005 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev župana Občine Trebnje dne 9. oktobra 2005
I
Na volitvah 9. oktobra 2005 je imelo pravico voliti skupaj 14941 volivcev.
– Po imeniku je glasovalo skupaj  6697  volivcev,
– s potrdilom je glasovalo       0  volivcev,
– skupaj je glasovalo        6697  volivcev ali
                 44,82%  od vseh volivcev
II
Za volitve župana Občine Trebnje je bilo oddanih 6697 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 58 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 6639. Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------+-----+----------+--------+
|1. Anton Zaletel      | 700 |glasov ali|10,54 % |
+---------------------------+-----+----------+--------+
|2. Ciril Metod Pungartnik |1706 |glasov ali|25,69 % |
+---------------------------+-----+----------+--------+
|3. Jože Vencelj      | 228 |glasov ali| 3,43 % |
+---------------------------+-----+----------+--------+
|4. Jože Povšič       | 718 |glasov ali|10,81 % |
+---------------------------+-----+----------+--------+
|5. Marjeta Uhan      |1350 |glasov ali|20,33 % |
+---------------------------+-----+----------+--------+
|6. mag. Franc Žnidaršič  | 573 |glasov ali| 8,63 % |
+---------------------------+-----+----------+--------+
|7. Edo Novak        | 269 |glasov ali| 4,05 % |
+---------------------------+-----+----------+--------+
|8. Alojzij Kastelic    |1095 |glasov ali|16,49 % |
+---------------------------+-----+----------+--------+
III
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je na podlagi 85. člena in drugega odstavka 107. člena ZLV ugotovila, da nobeden od kandidatov ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00602-1/2005-14
Trebnje, 10. oktobra 2005
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Trebnje
Metod Žužek, univ. dipl. pravnik, l.r.

AAA Zlata odličnost