Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3933. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah Občine Postojna, stran 9376.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 in 110/02), 17. člena Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 16., 60. in 62. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 23. seji dne 13. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o občinskih cestah Občine Postojna
1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 128/03) se 4. točka 29. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti         10 m
– pri javni poti           5 m
– pri zbirni mestni cesti      10 m
– pri mestni cesti        10 m«.
5. točka 29. člena odloka se briše.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-23/2005-3
Postojna, dne 13. septembra 2005
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost