Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3930. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 9371.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/ – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 in 51/02) ter 7., 14. in 86. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01; Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/03), predloga Komisije o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer z dne 13. 9. 2005 je Občinski svet Občine Ljutomer na 21. seji dne 4. 10. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 1214/1, plantažni sadovnjak v izmeri 1097 m2, in zemljišča s parc. št. 1214/2, pot v izmeri 385 m2, in sta pripisani k seznamu vlož. št. 557 k.o. Radoslav­ci.
2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata imeti status dobrine v javnem dobru in postaneta last Občine Ljutomer ter se vknjižita pri vlož. št. k.o. Radoslavci.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-05-OS/05-4367
Ljutomer, dne 4. oktobra 2005
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr., l.r.

AAA Zlata odličnost