Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3929. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu »IPC LOKE«, stran 9370.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03), 7. člena Statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO, št. 2/99,) in sklepa občinskega sveta št. 002-22/05-04 z 22. redne seje dne 15. 9. 2005 je županja Občine Ljubno dne 28. 9. 2005 sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu »IPC LOKE«
I
Javno se razgrne predlog Odloka o lokacijskem načrtu »IPC LOKE«, ki ga je izdelalo podjetje RC PLANIRANJE d.o.o. CELJE v septembru 2005 pod št. proj. 141/05.
II
Predlog bo javno razgrnjen v tajništvu Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji, v času od 11. 10. 2005 do 11. 11. 2005.
III
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sejni sobi Občine Ljubno v torek 25. 10. 2005 z začetkom ob 12. uri.
IV
Z objavo v Savinjskih novicah in na oglasnih deskah Občine Ljubno se dodatno obvestijo občani in ostali zaintere­sirani o času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave.
V
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog Odloka o lokacijskem načrtu »IPC LOKE« na Oddelku za urejanje prostora v času trajanja javne razgrnitve z vpisom v knjigo pripomb ali ustno na javni obravnavi.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-01/05-01
Ljubno, dne 15. septembra 2005.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost