Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3923. Sklep o dopolnitvah Sklepa o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih, stran 9360.

Na podlagi desetega odstavka 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., na 6. redni seji dne 28. 9. 2005 sprejel
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih
1. člen
V Sklepu o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih (Uradni list RS, št. 62/05 in 78/05 – popr.) se za prvim stavkom 7. člena doda nov stavek, ki se glasi: »Za primerjavo se ne upošteva dodatkov za delovno dobo«.
2. člen
Doda se nov drugi odstavek 10. člena, ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena se sejnine ne izplačujejo za korespondenčne seje«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 85-SU/2005
Ljubljana, dne 28. septembra 2005
Svet ustanoviteljev javnih podjetij,
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
Predsednica
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost