Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3916. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3327/2, k.o. Ravne in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 43/2, k.o. Ravne, stran 9354.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 22. 9. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3327/2, k.o. Ravne in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 43/2, k.o. Ravne
I.
Ukine se javno dobro na parc. št. 3327/2 – pot v izmeri 2,31 m2, ki je vpisana v seznam javnega dobra št. XX. k.o. Ravne, ker v naravi ne služi kot javno dobro.
II.
Lastninska pravica na parc. št. 3327/2 – pot v izmeri 2,31 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na parc. št. 3327/2 – pot v izmeri 2,31 m2, se sklene menjalna pogodba za nepremičnino parc. št. 43/2 – njiva v izmeri 4,62 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2167, k.o. Ravne in je v lasti Lekše Magdalene, Smečice 1, Krško.
IV.
Cena nepremičnin je določena na osnovi cenitve sodnega izvedenca in cenilca in za nepremičnino parc. št. 3327/2, k.o. Ravne znaša 125.363,70 SIT in za nepremičnino parc. št. 43/2, k.o. Ravne 250.727,40 SIT. Razlika v vrednosti zemljišč se izplača v denarju.
V.
Zamenjava nepremičnin se bo izvedla po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
VI.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-29/2003-O506
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost