Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3915. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško, stran 9354.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško, na 32. seji dne 22. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
1. člen
Drugi odstavek 5. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS, št. 96/00 in 91/01) se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena so po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) uvrščene v naslednje skupine:
22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320 Razmnoževanje video zapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
52.47  Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
    pisalnimi potrebščinami
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
55.400 Točenje pijač
60.230 Drug kopenski potniški promet
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
    povezane dejavnosti
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
71.401 Izposojanje športne opreme
71.402 Dejavnost videotek
71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.210 Razvoj in založba programskih paketov
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.600 Druge računalniške dejavnosti
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.400 Oglaševanje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
85.32  Socialno varstvo brez nastanitve
85.329 Druge socialne dejavnosti
92.110 Snemanje filmov in video filmov
92.130 Kinematografska dejavnost
92.200 Radijska in televizijska dejavnost
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.623 Druge športne dejavnosti
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
Mladinski center lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem ustanovitelja.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-2/2000 O703
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti