Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3914. Odlok o spremembi mej naselij Kostanjevica na Krki, Globočice pri Kostanjevici, Grič, Orehovec, Malence, Sajevce in Slinovce, stran 9353.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05), 8., 9., 10., 11. in 12. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90), 17., 26., 27. in 39. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 22. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi mej naselij Kostanjevica na Krki, Globočice pri Kostanjevici, Grič, Orehovec, Malence, Sajevce in Slinovce
1. člen
Območje naselja Kostanjevica na Krki se spremeni tako, da se naselju priključijo deli naselij Globočice pri Kostanjevici, Grič, Orehovec, Malence, Sajevce in Slinovce.
2. člen
Naselju Kostanjevica na Krki se priključijo naslednje parcele:
a) iz naselja Globočice pri Kostanjevici parcele številka 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98/1, 98/2, 99, 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 105, 106, 108/1, 108/2, 109, 110, 111/1, 114/2 in del 1752/2, vse k.o. 1331 Kostanjevica;
b) iz naselja Grič parcele številka 654/15, 655/1, 655/4, 655/5, 655/6, 655/7, 655/8, 655/11, 655/12, 655/13, 655/14, 657/1, 657/2, 657/3, 688, 689, del 2708/1 in del 2698/1, vse k.o. 1336 Orehovec;
c) iz naselja Orehovec parceli številka 649/38 in 649/39, obe k.o. 1336 Orehovec;
d) iz naselja Malence parcele številka 802/4, 802/5, 802/7, 802/20, 911/584 in 911/614, vse k.o. 1331 Kostanjevica;
e) iz naselja Sajevce parcele številka 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 785/6, 785/7, 785/8, 785/9, 785/17, 785/18, 785/19, 785/20, 785/21, 785/22, 785/23, 785/24, 785/38, 789/2, 802/2, 802/15, 802/16, 802/17, 911/328, 911/329, 911/358, 911/359, 911/360, 911/361, 911/362, 911/363, 911/364, 911/366, 911/391, 911/392, 911/393, 911/433, 911/434, 911/435, 911/436, 911/437, 911/438, 911/439, 911/440, 911/441, 911/442, 911/452, 911/453, 911/454, 911/455, 911/456, 911/495, 911/529, 911/532, 911/572, 911/573, 1739/1, del 785/5, del 789/1, del 1735 in del 1740/1, vse k.o. 1331 Kostanjevica;
f) iz naselja Slinovce parcele številka 471/3, 472, 478/2, 479/2, del 1735 in del 1745/1, vse k.o. 1331 Kostanjevica.
3. člen
Spremembe območij naselij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije.
Meje območij naselij potekajo po parcelnih mejah in so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu registra prostorskih enot.
Kartografski prikaz registra prostorskih enot z razvidnim novim stanjem, vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica in je sestavni del odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 209-1/1999-O505
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost