Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno, stran 9335.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena v zvezi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno
1. člen
S tem odlokom se dopolni 1. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno (Uradni list SRS, št. 3/86 in Uradni list RS, št. 18/94), tako da se na koncu besedila 1. člena doda:
»Kot sestavni del grafičnega dela zazidalnega načrta–elaborat št. 88/88-94 Razvojni center Planiranje Celje d.o.o., se doda grafični list s št. Š-87/05, ki ga je izdelal AR PROJEKT d.o.o. Sevnica, za gradnjo na zemljiščih s parcelnimi številkami 975/45, 975/46 in 975/48 k.o. Ostrožno v ureditvenem območju S3 skladno s pogoji iz 3. točke 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno-Uradni list RS, št. 18/94.«.
2. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti – Oddelku za okolje in prostor.
3. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-25/2005
Celje, 27. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost