Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa, stran 9332.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 27. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
Mariborske ceste – III. etapa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa.
2. člen
4. člen Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa (Uradni list RS, št. 34/00) se spremeni tako, da se iz meje lokacijskega načrta izvzamejo parcele 1565/3-del, 1565/6-del in 1565/1-del, k.o. Spodnja Hudinja in se vključijo v ureditveno območje Lokacijskega načrta Tehnološki park Celje (št. projekta. 788-B/03).
II. KONČNE DOLOČBE
3. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka oziroma tekstualnega dela zazidalnega načrta.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Oddelku za okolje in prostor.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00015/2004
Celje, 27. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost