Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3493. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje Občine Žirovnica, stran 8291.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 51/02), 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 1. člena Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG št. 34/04 in 17/05) je Občinski svet občine Žirovnica na 5. izredni seji dne 12. 7. 2005 sprejel
S K L E P
o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje Občine Žirovnica
1. člen
Sprejme se Program opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje občine Žirovnica, ki ga je izdelala Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, z datumom junij 2005.
2. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišča za izgradnjo kanalizacije Žirovnica se objavi na spletni strani Občine Žirovnica in na oglasni deski Občine Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, in sicer za čas trideset dni. Po preteku tega roka bo predmetni program opremljanja stavbnih zemljišč na vpogled pri občinskem organu, pristojnem za opremljanje stavbnih zemljišč.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00200-0001/2005
Žirovnica, dne 12. julija 2005.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost