Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3492. Sklep o merilih za določanje osnovnih plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žirovnica, ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občine v njihovih organih, stran 8291.

Na podlagi desetega odstavka 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 26/97, 70/97/, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, in UVG št. 34/04) je Občinski svet občine Žirovnica na 5. izredni seji dne 12. 7. 2005 sprejel
S K L E P
o merilih za določanje osnovnih plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žirovnica, ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občine v njihovih organih
1. člen
Direktorju javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Žirovnica, se določi količnik za določitev osnovne plače v odvisnosti od velikosti zavoda, ki se meri s številom zaposlenih, in sicer:
– zavod z do 3 zaposlenimi delavci v višini 6,5 količnika
– zavod s 4 do 10 zaposlenimi delavci v višini 7,0 količnika
– zavod z nad 10 zaposlenimi delavc v višini 7,5 količnika.
Direktorju zavoda pripada tudi del plače za delovno uspešnost, ki jo določi svet zavoda največ v višini 30% osnovne plače, in dodatek za delovno dobo.
2. člen
Za opravljanje nalog predstavnikov občine v organih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žirovnica, se določi sejnina v višini sejnine, ki pripada članom odborov Občinskega sveta. Za udeležbo na seji pripadajo predstavnikom ustanovitelja tudi potni stroški, če je seja izven območja Občine Žirovnica.
Sejnina ne pripada predstavnikom občine v organih zavodov, če je seja v delovnem času predstavnika, če le ta prejema plačo iz sredstev proračuna Občine Žirovnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01508-0001/2005
Žirovnica, dne 12. julija 2005.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost